Kalendarium

2018
9 maj Bolagsstämma
27 augusti Halvårsrapport

2019
22 februari Bokslutskommuniké för 2018
11 april Årsstämma
30 augusti Halvårsrapport jan-jun 2019