Obligation 7% ränta

Huvudsakliga villkor för obligationen är:
Ränta 7%
Löptid 2 år
Teckningstid 24 maj till den 15 juni 2018
Maxvolym 8 mkr.

”Soliditeten i bolaget var vid utgången av första kvartalet 89 %, och det är väldigt få fastighetsbolag som har en så pass hög soliditet som vi har. Genom att öka belåningen kommer vi kunna investera i fler lönsamma hyresobjekt som ger oss en avkastning som överstiger kostnaden för obligationslånet. Vi kommer därmed kunna erbjuda obligationsinnehavarna en bra avkastning samtidigt som vi ökar vinsten per aktie” säger Johan Skålén, VD för Tectona Capital AB (publ).

Teaser Obligation (PDF)
Memorandum Obligation (PDF)
Obligationsavtal (PDF)
Anmälningssedel (PDF)
Teckna med e-legitimation
 
Senaste nytt från Tectona