1

Varför investera i Panama

Panamas tillväxt och ljusa framtid gör det högintressant för en investering i landet. Ekonomin växer mycket snabbt och tillväxt väntas vara fortsatt mycket stark. 

Panama är genom sitt geografiska läge mellan Nord- och Sydamerika, strategiskt viktigt för hela regionen. Sedan år 2000 har landets betydelse ökat kraftigt i och med att man övertog såväl ägandet som förvaltarskapet av kanalen från USA. 

Panamas framtidsutsikter
Ekonomin i Panama växer mycket snabbt. Under 2010 och 2011 växte ekonomin med över 10 % respektive år. Under 2013 ökade BNP med hela 8,4 % enligt världsbanken.

Läs mer