2

Panama – ett modernt land med stark tillväxt på ett fantastiskt och unikt geografiskt läge.

Panamakanalen och det unika monetära systemet baserat på USD har lett Panama till att idag vara ett center för internationell handel, bankverksamhet och sjöfart. Investeringsrisken i Panama är bland de lägsta i hela Syd- och Centralamerika, och med tanke på landets strategiska läge förväntas ett större antal svenska företag etablera sig i landet. 

Panamas tjänsteekonomin spelar också en viktig roll i landets tillväxt. Tjänstesektorn är mycket stor och turism, banker och jordbruk är stora inkomstkällor för landet.

Läs mer