Tectona förvärvar 28% av Black Earth East AB

Tectona utökar sin produktportfölj av reala investeringar genom att förvärva 28% av jordbruksföretaget70-411
Black Earth East AB.
Black Earth East äger idag ca 500 hektar samt arrenderar ytterligare 100 hektar åkermark i Rumänien.

Tectona bedömer att 350-001 Black Earth East går en ljus framtid till mötes. Idag stiger åkermarken i värde. Bolaget har också startat egen jordbruksverksamhet vilket väntas ge ett positivt kassaflöde.

Numera har Tectona investeringar i skog, fastigheter och jordbruk.