Nytt marknadsbrev 2014

Tectona Capital går mot börsnotering. Målsättningen är att notera bolaget under 2016, men redan i höst ges ägare och intressenter den exklusiva möjligheten att i förtur teckna aktier.
Läs mer om detta genom att ladda ner marknadsbrevet.
I brevet ägnar vi också ett avsnitt åt Panamakanalen som i år firade 100 år.

Marknadsbrev_sept14-1