I Panama bor världens lyckligaste människor

panama500Resultaten bygger på en ny global version av Gallup-Healthways Well-Being Index.
Rapporten tittar på hur människor känner sig i fem aspekter av deras liv: målmedvetenhet, sociala kontakter, gemenskap, ekonomi och fysisk hälsa.

Sammantaget är det länder i Amerika och norra Europa som rankas högst och de i Afrika, söder om Sahara rankas lägst.
Panamaner sticker verkligen ut positivt: 61% är mycket välmående i minst tre av välfärdskategorierna, säger Gallupforskaren Dan Witters. Närmast land på välmåendeskalan är Costa Rica på 44 %. Sex av de 10 lyckligaste länderna ligger i Latinamerika.

”Vi är inte överraskade, baserat på tidigare undersökningar och erfarenheter,” säger Witters. En tidigare Gallupundersökning fann att latinamerikaner i allmänhet och panamaner i synnerhet, har de mest optimistiska attityderna, baserat på saker som; hur mycket man ler, skrattar och njuter av livet. En annan nyligen genomförd opinionsundersökning fann att människor i Panama har något att vara glada över. I Panama finns det nu goda chanser för att få jobb, vilket återspeglas i den växande ekonomin – som delvis drivs av Panamakanalens utbyggnad. Invigning av den sker våren 2015.

Här är de tio högst rankade länderna, baserade på folkets välmåendegrad i minst tre av de fem kategorierna:
1. Panama, 61%
2. Costa Rica, 44%
3 Danmark, 40%
4 Österrike, 39%
5. Brasilien, 39%
6. Uruguay, 37%
7 El Salvador, 37%
8 Sverige, 36%
9. Guatemala, 34%
10. Canada, 34%

Läs hela rapporten på http://www.gallup.com/tag/panama.aspx