Värdestegring av våra objekt

Helt nyligen har Tectona låtit ett värderingsföretag (Inversiones Panama Florida SA) utföra en värdering av våra objekt. Vårt allra första objekt förvärvades 2012 för 128.000 usd och renoverades för ca 22.000 usd. En dagsaktuell värdering visar att det nu har ett marknadsvärde på 217.000 usd. Det innebär en värdestegring på 45 %, eller hela 13 % per år. Förutom värdestegringen så erhåller vi över 10 % i hyresintäkter av investerat kapital.