Emissionen avslutad

Tectona Capital har fått se antalet aktieägare öka från 100 till ca 153 stycken. Detta är ett viktigt steg mot en framtida notering av aktierna.
Emissionslikviden används till två stycken objekt som är under förvärv.
Tectona planerar att förvärva en fastighet om 16 stycken lägenheter mitt i City för 530000 dollar samt en större lägenhet för 220000 dollar som planeras att byggas om till 5 stycken lägenheter.

 Tectona välkomnar alla nya aktieägare!