Kallelse till årsstämma

Aktieägare kallas härmed till årsstämma 2015. Läs mer i kallelser för respektive bolag.

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Panama Capital AB

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Skogsfond AB

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Panama Fastigheter AB