Nu är emissionerna avslutade

I emissionerna som nu avslutats har det tecknats för totalt 6.750.000 kronor varav obligationer för 4.650.000 kronor och aktier för 2.100.000 kronor.

Likviden kommer som utlovats att användas till fortsatta investeringar i lägenhetsprojekt i Panama City.