Brand på Tectonas teakplantage

Mycket omfattande bränder härjar i Panama. Även några av Tectonas plantager har brunnit. Teaken är dock mycket tålig mot brand och träden har hunnit bli så stora att de skador som i nuläget kan konstateras är mycket små.

Läs mer i vårt informationsbrev.