Infobrev maj 2016

Information för aktieägare i Tectona Capital AB

Försäljning av Tectona Capitals innehav i skogen

På stämman beslutades det att Tectona Capital skall erbjuda samtliga aktieägare i Tectona Capital att köpa skogsinnehavet. Anledningen är att Tectona Capital önskar renodla verksamheten och göra bolaget mer attraktivt för kommande aktieägare. Särskild information skickas separat.

Hyresintäkter

På den uthyrningsbara ytan har vi under 2015 haft intäkter på ca 1550 kronor per m2/år. Enligt hyresgästföreningen så är hyresnivån på första handskontrakt i Stockholms innerstad ca 1250 kronor m2/år. Det gör att vi erhåller högre intäkter i Panama City jämfört med Stockholms innerstad samtidigt har vi en investeringskostnad på enbart 1272 dollar per m2!

2015 års resultat och bokslut

Resultatet i Tectona Capital för 2015 blev -1.019 tkr. Om vi hade gjort en koncernredovisning så skulle det istället bli en vinst om ca 359 tkr. Detta tack vare en kraftig appreciering av dollarn gentemot den svenska kronan.

 

Vi har tagit fram en extern värdering som visar att våra objekt har stigit i värde. Vårt första objekt som köptes i början av 2012 för 128.000 dollar ges en värdering på 185.000 dollar idag. Det blir en värdestegring på över 9 % per år. Bolaget som utfört värderingen är godkänt av samtliga banker i Panama och ger vanligtvis en försiktig värdering. Denna värdestegring visas inte i resultatet eftersom vi bokför enligt den svenska försiktighetsprincipen.

Utfall Q1 2016

Hyresintäkterna i Q1 blev 42.138 dollar vilket är lite högre än beräknat. För Q2 är prognosen att intäkterna skall öka med ca 15 %.

Förvärv av nytt hus

I mars förvärvades ett nytt hus beläget vid kanalen som vi avser att bygga om till fler lägenheter. Huset har en större råvind som vi söker byggtillstånd för och som vi avser att inreda. Huset har också en källare där vi planerar att bygga två stycken lägenheter. Se mer info och bilder på www.tectonarentals.com.

Utveckling Tectona Capital

Tectona har växt snabbt de senaste åren. Sedan utgången av 2012 fram till utgången av 2015 har bolagets storlek (totalt kapital) växt med över 700 %! Viktigt att komma ihåg är att hyresintäkterna ökar med fördröjning jämfört med bolagets tillväxt eftersom det tar tid att omsätta pengar till uthyrningsbara objekt. Vi som aktieägare kan därför se fram emot resultatförbättring i takt med att antalet uthyrningsobjekt ökar.

Se tabell nedan.

 

Utveckling av EK och TK i Tectona Capital vid utgången av respektive år.

 

                                       2012             2013             2014             2015            2016                                                                                                  

Eget kapital                     1,5                6,7                11,4             14,4

Totalt kapital                   2,4                7,2                14,3             19,5

Soliditet                            63%             93%             80%             74%

Hyresintäkter                  13                 21                 37                 120              >200

Hyresintäkter är i tusentals dollar.

Hyresintäkter för 2016 är en prognos som baseras på endast befintliga investeringar.

Venecia

Detta objekt förvärvades i slutet av 2015 för 215.000 dollar. Efter ombyggnation är nu denna lägenhet klar att hyras ut. Detta objekt har blivit ett mindre lyckat projekt för bolaget eftersom vi inte har erhållit tillstånd för att dela denna lägenhet till fem stycken lägenheter vilket var planerat från början. Vi beräknar i dagsläget en hyresintäkt på ca 7 % av investerat kapital för denna lägenhet vilket är under vårt snitt. Det är sannolikt att denna lägenhet säljs under 2016 till förmån för ett bättre objekt.

Invigning av den nya Panamakanalen den 26 juni

Den 26 juni kommer invigningen av den nya kanalen att ske. De nya slussarna har betydligt mer kapacitet och kommer kunna ta mycket större fartyg jämfört med dagens kanal. Den nya kanalen är viktig för shipping industrin som nu kan ta betydligt större fartyg genom kanalen. Panama räknar med att intäkterna från kanalen kommer att öka.

 

Min bedömning är att den nya kanalen kommer ytterligare öka Panamas attraktionskraft för logistik företag och handel. Det kommer sannolikt innebära en fortsatt ekonomisk tillväxt för Panama.

Kommande emission i Tectona Capital

I samband med invigningen av den nya kanalen planerar styrelsen för Tectona att genomföra en publik emission av aktier. Vi förutsätter att media kommer lyfta fram Panama i positiv bemärkelse i samband med öppnandet av kanalen och ser ett bra tillfälle att utföra en emission.

Mossack Fonseca

Få kan ha undgått mediastormen gällande undangömda pengar och hemliga bolag från bolaget Mossack Fonseca vilket i media benämns för Panama dokumenten. Jag tycker att det är mycket bra att detta kommer upp i ljuset. Ägare till bolag borde inte tillåtas att vara anonyma. Det underlättar för korruption och illegal verksamhet. Kriminell verksamhet måste verkligen stävjas!

 

I sammanhanget så är det dock mycket olyckligt och orättvist att media döper  ”storyn” till panamadokumenten. Mossack grundades av en tysk (Mossack). Fonseca är en advokat från Panama och därefter har ytterligare en partner tagits in från Schweiz. Mossack är ett internationellt bolag som har kontor över hela världen, endast i Kina har Mossack nio stycken kontor! Tidningen ”The Economist” bedömer att Mossack har mellan 5 – 10 % av världens marknadsandel av att sätta upp skalbolag.

 

Människor i Panama är med all rätt mycket irriterade över att det i media kallas för Panama dokumenten. Vad inte framgår i media är att de allra flesta brevlådeföretag INTE bildas i Panama. Många andra jurisdiktioner tillåter också anonymt ägande av bolag. Mossak Fonseca har inte bildat de flesta bolag i Panama trots att de har sitt huvudkontor i Panama. Brevlådeföretag finns i BVI, Bahamas, Hong Kong, Nederländska Antillerna, Delaware i USA bara för att nämna ett fåtal. Dessutom är det så att eftersom Panama använder amerikanska valutan (USD) som sin egen valuta så kan man inte transferera pengar in eller ut direkt till eller från Panama. Samtliga transaktioner går via någon bank i USA. USA har därför kännedom om alla transaktioner in eller ut från Panama. Panama är endast en mycket liten spelare i sammanhanget och jag anser att det är orätt att endast peka ut Panama.

 

För bolagets del så bedömer vi att detta inte kommer påverka varken fastighetspriser eller hyresintäkter i Panama. Även om lagstiftning för bolagsbildning helt förändras i Panama så kommer det sannolikt att få en mycket liten effekt på den sammanlagda ekonomin i Panama.

Svår torka och omfattande bränder i Panama

De flesta har hört talas om torkan i Kalifornien och Kanada. Men det råder extrem torka hela vägen ner till Brasilien. Panama har aldrig tidigare haft så lite regn som det senaste året och i vissa områden är dricksvattnet nästan slut. Det har varit mycket omfattande bränder i nästan hela Panama. Brand har också drabbat vissa av Tectonas teakplantager. Vi bedömer dock den ekonomiska skadan i nuläget som ytterst begränsad. Läs mer om detta under nyheter på hemsidan www.tectona.se.

 

Bästa hälsningar

Johan Skålén

VD, Tectona Capital