Den nya Panama kanalen har invigts!

I Panama spirar stark framtidsoptimism. Panama har det senaste decenniet haft en av världens högsta tillväxt. I och med öppnandet av den nya kanalen förväntas tillväxten fortsatt vara hög under många år framöver. Byggnationen av kanalen har tagit ca 9 års tid, kostat ca 5 miljarder USD och var ett av världens största infrastrukturprojekt.

 

De nya slussarna kan ta båtar på ca 366 meters längd och 49 meters bredd. Varje båt kan lasta uppåt 13000 stycken containrar. Genom öppnandet av den nya kanalen förstärker Panama sin roll som logistiskt center.