Halvårsrapport

Halvårsrapport

 

Hyresintäkter

I takt med att nya lägenheter färdigställs för uthyrning ökar hyresintäkterna. Under Q2 2016 ökade hyresintäkterna med ca 15 % jämfört med Q1 2016 till knappt 45000 dollar från ca 39000 dollar. För Q3 är prognosen att hyresintäkterna kan öka med ytterligare drygt 10 % till 50000 dollar. Prognos för Q4 är att intäkterna kommer fortsätta öka med mellan 10 till 15 %.

 

Totalt resultat för koncernen

Resultatet för hela koncernen fram till halvåret visar på ett resultat om ca 1,3 MKR. Detta resultat är inte dollarjusterat och inte reviderat. Verksamheten i Panama har haft relativt höga kostnader under första halvåret. Detta beroende på nya förvärv samt ombyggnationer. Prognos för helårsresultat för hela koncernen är idag en vinst om 1,5 MKR.

 

Vakans

Ekonomisk vakansgrad under Q2 har varit ca 9 %. Detta beror på att lägenheterna i vårt senaste projekt ”La Boca” har varit svåruthyrda. Detta beror i sin tur på att vi har en pågående ombyggnation i huset samt att lägenheterna varit omöblerade. Vid tidpunkten för utskicket av denna rapport är vakansen 0 %. Se även tectonarentals.com för vakans och avtalstider.

 

Planerad emission under 2016

Tectona har tidigare uttalat en ambition om att genomföra en publik emission under 2016 som skulle ske i samband med invigningen av den nya kanalen (i slutet av juni). Denna emission har skjutits på framtiden pga osäkerhet i samband med Brexit samt den negativa publicitet som Panama har haft under våren. Svenska medier uppmärksammade heller inte öppnandet av den nya kanalen som styrelsen hoppades på.

 

Listning under 2017

Styrelsens ambition är fortsatt att lista bolaget under 2017. Förutsättningen för detta är att det skall finnas goda utsikter för en lyckad emission i samband med listningen.

 

Vänligen

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital