Rapport Q3

Hyresintäkterna ökade till 51000 dollar för Q3 från 45000 dollar för Q2. Detta är i linje med eller lite högre jämfört med tidigare prognos om 50000 dollar.

 

Hyresintäkterna för Q4 beräknas bli ca 55000 dollar. För Q1 2017 beräknas hyresintäkterna öka med ytterligare ca 10 %.

 

Dollarkursen har stärkts kraftigt gentemot svenska kronan den senaste tiden. Styrelsens bedömning är att dollarn kommer fortsätta att vara historiskt hög jämfört med kronan. En starkare dollar påverkar resultatet för Tectona Capital positivt eftersom nästan alla tillgångar är i dollar.

 

Ombyggnationen av vårt nya hus har tagit lite längre tid än beräknat. Kim och vårt arbetsteam i Panama har sänkt golvet i källaren med ca 20 cm för att bygga två ordentliga lägenheter. När golvet bilades ut upptäcktes att flera stammar behövde bytas ut. Därav anledningen till fördröjningen. Ny prognos är att vi kommer ha en lägenhet i källaren färdig för uthyrning i slutet av november. I början av nästa år kommer ytterligare en lägenhet i källaren att vara färdigställd. På vinden kommer ytterligare två lägenheter att färdigställas med två stora terrasser. För detta söker vi just nu bygglov.

 

Vänligen

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital AB