Notering på NGM Nordic MTF

Under 2017 kommer Tectona att notera Bolagets aktier hos NGM Nordic MTF. Ansökan om notering har lämnats in till NGM och målsättningen är att notering ska ske innan årsskiftet 2017/18. Inför detta steg genomför Bolaget en emission i syfte att sprida ägandet och tillföra Bolaget kapital för ytterligare tillväxt och ökad lönsamhet.