Q1 – Hyresintäkter fortsätter att öka

Hyresintäkterna för Q1 blev 50.873 USD. Det är en ökning jämfört med Q1 2016 med ca 30 %. Under Q2 kommer ytterligare två lägenheter att färdigställas för uthyrning och därmed förväntas hyresintäkterna öka något jämfört med Q1.

 

Bolaget för samtal med tre stycken banker gällande lån för förvärv av större fastighet. Just nu utvärderas förvärv av två stycken större fastigheter i Panama City.