Styrelseledamöter tecknar i emissionen

Styrelseledamöterna Bengt Thorn och Jason Tummings tecknar totalt över 50000 stycken aktier i emissionen.