Tectona hälsar alla nya aktieägare välkomna!

Resultatet av emissionen blev 125 stycken teckningar varav ca 90 stycken nya aktieägare. Emissionslikviden blev ca 2,6Mkr.

 

Antalet nya aktieägare är glädjande, bolaget har nu ca 240 stycken aktieägare. Bolaget har därmed ett bra utgångsläge inför en listningsemission som planeras innan årsskiftet.

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital