Nio stycken nya lägenheter i augusti

Helt nyligen har Tectona färdigställt två nya lägenheter i bottenvåningen i vårt fantastiska hus (La Boca) som uppfördes 1914 av amerikanska ingenjörskåren. Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har lagt ut ett par bilder på tectonarentals.com. Utöver detta har vi fått tillträde till ytterligare sju stycken nyförvärvade uthyrningsobjekt. När vi har fyllt dessa lägenheter med hyresgäster kommer våra hyresintäkter att öka med över 40 %.