6 skäl att investera i fastigheter

6 skäl att investera i fastigheter

Du som gillar att se dina pengar växa har säkert funderat på att köpa eller investera i fastigheter, eller har du kanske redan gjort det. Att köpa fastigheter kräver stort kapital, därför är det många som börjar med att spara i aktier innan de placerar pengar i fastigheter. Eftersom den svenska bostadsmarknaden dessutom är i förändring just nu är det också förknippat med en lite högre risk. En viktig framgångsfaktor är därför, som du säkert redan vet, att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg.

Fördelar med att investera i fastigheter:

 1. Avkastningen är stabil och hyfsat förutsägbar eftersom hyrorna ger ett tryggt och passivt kassaflöde
 2. Riskjusterad avkastning är en annan fördel eftersom fastigheter inte har samma risk som t ex aktier, samtidigt som de genererar en högre avkastning än tryggare investeringsformer som tex obligationer
 3. Fastigheter är realtivt lätt att sätta sig in i, räkna på och förstå
 4. Om inflationen går upp utgör realtillgångar ett bra skydd eftersom hyrorna och därmed fastighetsvärdena höjs när priserna ökar
 5. Det är en långsiktig investering
 6. Bostadsbristen är ett skäl att se positivt på fastighetsinvesteringar

Du behöver inte vara miljonär för att bli rik på fastigheter

Att direktäga en fastighet innebär en stor investering som också kräver underhåll. Om du inte vill eller kan direktinvestera i fastigheter, men ändå är lockad av fördelarna, kan du istället investera i fastigheter via fastighetsbolag, fonder och aktier. Om du gör på det här sättet har du möjlighet att sprida dina risker på ett annat sätt än om du exempelvis hade lagt in alla dina pengar i en och samma fastighet.

Några saker att tänka på när du ska välja bolag och göra din analys:

 1. Företagsledningen har en viktig roll. De bör vara fokuserade på både den finansiella sidan och till exempel fastighetsdriften
 2. Hur tjänar bolaget sina pengar: är det genom värdeökning? Uthyrning?
 3. Hur ser det geografiska läget ut för tillgångarna?
 4. Makrofaktorer så som ränteläge, utbud/efterfrågan, prisutveckling och konkurrens
 5. Är fastigheterna lager, bostäder, eller kontor?
 6. Bygger bolaget egna fastigheter eller investerar de i befintliga?

Hitta nya möjligheter

Det gäller att vara tålmodig när du satsar på att investera i fastigheter. Som många vet är fastighetsmarknaden rörlig, ibland står det still under en längre tid och andra år sticker priserna uppåt. Därför är det viktigt att du hittar ett bra läge, ser potential och hittar möjligheter på marknaden som andra kanske har missat. Det är också en god idé att se sig om utomlands för just sådana möjligheter.