Så lyckas du med din fastighetsinvestering utomlands

Så lyckas du med din fastighetsinvestering utomlands

Med tanke på att den svenska bostadsmarknaden är i förändring har du säkert insett, som många andra, att det är en god idé att sprida dina risker. Kanske har du börjat se dig om efter nya marknader. Till att börja med måste du bestämma vilket land du vill investera i. Tänk på att det är en investering du söker och inte en plats där du själv ska bo. Ett tips är att försöka lämna känslorna utanför när du söker en plats för din investering.

Det du egentligen letar efter är ett land och stad där du kan få så bra avkastning som möjligt för ditt kapital, utan att ta alltför hög risk. Det finns många faktorer som påverkar din avkastning, till exempel prisläge, lokala skatteregler och efterfrågan. Helst ska det också vara en plats där människor (även lokalbefolkning) vill och kan bo, där det finns bra jobbmöjligheter och kommunikationer. Gör din research för att ta reda på nödvändig fakta innan du bestämmer dig.

Marcus Hernhag tipsar om investeringar i fastigheter utomlands

Marcus Hernhag är välkänd aktieskribent i Privata Affärer och Placeringsguiden, och författare till tre aktieböcker sedan 2015. Här kommer hans bästa tips för att du ska lyckas med din investering.

Varför ska man investera i fastigheter utomlands?
Det finns länder som växer snabbare än Sverige och som också har urbanisering. Fastigheter i städer som växer ökar i värde och kan lättare också höja hyrorna. Eller så handlar det om att det är riktigt bra fastighetsbolag. 

Varför är det bra att investera i just bostadsfastigheter?
Lite mindre hyresrätter som ligger centralt i stora städer finns det alltid efterfrågan på. Större, dyrare hyresrätter är inte lika säkra om det är dåliga tider. Historiskt sett ger fastighetssektorn en god riskjusterad avkastning så länge inte belåning blåser upp en prisbubbla.

Vad ska man tänka på för att lyckas med sin investering?
Att inte investera för stort, och allt på en gång. Undvik att direktäga enskilda bostäder om det bara är en finansiell placering. Det är bättre att äga via ett bolag, för att få riskspridning. Valutakursförändringar kan från ett år till ett annat påverka avkastningen. 

Finns det någon investeringsstrategi som det går att förhålla sig till? Vilka är i så fall de viktigaste punkterna man bör ha i åtanke?
Det du vill är att få en tillgång som växer i värde och som ger positiva kassaflöden. Helst inte enbart sådana som återinvesteras i bolaget utan även ger dig en del utdelning varje år.