Som aktieägare i Tectona får du del av värdeutvecklingen för fastigheter

Investera i fastigheter

Tectona Capital investerar i den snabbväxande fastighetsmarknaden i Panama City. Vår affärsmodell är att förvärva större lägenhetsobjekt som byggs om till mindre uthyrningslägenheter. Genom delning av lägenheterna erhåller vi ett väsentligt högre hyresnetto.

En blomstrande fastighetsmarknad
Panama är känt av investerare för sin snabbväxande fastighetsmarknad. Landets fastighetsboom beror till stor del på kanalen samt byggandet av Panama Pacifico Zone. Dessutom kommer byggandet av den nya tunnelbanan i Panama City att ytterligare främja marknaden under åren som kommer. Tectona bedömer också att den starka tillväxten i Panama ligger till grund för en ökad invandring till landet från närliggande länder, vilket även kommer att leda till ökade fastighetspriser.

Panamas BNP växte i genomsnitt med 8 % mellan 2005 till 2014. Den stabila tillväxten och Panamas skattepolitik har lett till att de tre största kreditvärderingsinstituten höjt sina ratings och prognoser för landet.

Ta del av den snabbväxande ekonomin genom att bli aktieägare i Tectona Capital. Kontakta oss för att veta mer. Se våra objekt på www.tectonarentals.com.