Varför ska du investera i Panama City?

Varför ska du investera i Panama City?

Marcus Larsson arbetar inom konsultbranschen med Due Diligence (företagsbesiktning inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar) vid företagstransaktioner. På fritiden ägnar han sig åt att investera och hitta bolag och tillgångar som är lite ovanliga, oftast med något högre risk och bättre möjlighet till avkastning. Att bli aktieägare i Tectona passade därför som handen i handsken.

Hur fick du upp ögonen för Panama?
Det var när jag för några år sedan reste genom Central- och Sydamerika. Jag fastnade för Panama på grund av den internationella prägeln, samt att det är en av de mer industrialiserade länderna i Centralamerika.

När jag anlände till Panama City kändes det som om jag hade hamnat på South Beach i Miami med höga skyskrapor och fina stränder. Jag blev fascinerad av hur mycket det byggdes i staden, mängden nationaliteter som blandades på gatorna och den allmänna känslan av framtidstro som florerade hos lokalbefolkningen.

Vilka är fördelarna med att investera i fastigheter utomlands tycker du? 
Jag väljer att investera i fastigheter då det är relativt enkelt att förstå sig på, och för att det ofta är en säkrare investering än många andra sektorer. Anledningen till att jag valde att investera i Panama är för att jag anser att fastighetsmarknaden där har en högre tillväxtpotential än exempelvis den svenska. Detta baserar jag på tre faktorer; höga flöden av utländska investeringar, hög efterfrågan på hyreslägenheter och köpkraft av bostäder från en välutvecklad tjänstesektor samt en positiv demografisk utveckling framöver.

Varför ville du bli aktieägare i Tectona?
Då det är det enda svenska bolaget som kan ge mig exponering mot den panamanska bostadsmarknadens potentiella prisökning har jag möjlighet till utdelning från bolagets kassaflöde. Jag anser även att det finns en gedigen och kompletterande kompetens inom styrelse och ledning, med kunskap inom både fastigheter och den lokala marknaden.

Vad är dina bästa tips till någon som också funderar på att investera i Tectona?
När jag investerar vill jag först bilda mig en uppfattning om att styrelse och ledning har den kompetens som krävs. Detta anser jag att Tectona uppfyller då de framstår som kompetenta inom fastigheter och har god kännedom inom den lokala marknaden. Jag hade även tipsat alla om att studera den panamanska marknaden och därutöver göra sin egen utvärdering av risker och möjligheter, det finns mycket öppet material på internet.

Teckna aktier