Uppdatering i listningsprocessen

För närvarande ägnar styrelsen för Tectona näst intill all tid till att arbeta med listningsprocessen. Det är vår målsättning att aktierna skall handlas inom några veckor på NGM Nordic MTF. Ett av de tyngsta arbetena som kvarstår är att ta fram en av revisorn reviderad årsrapport för 2017. Detta arbete beräknas vara klart under februari.