Gallring och sågning

Tectonas intressebolag Tectona Skog har påbörjat gallring av ett teakplantage. Just nu är jag i Panama för att såga teakträd och organisera gallringen. Tectona Skog kommer att ta hem en del teak till Sverige för sågning och försäljning.

Johan Skålén

VD Tectona Capital AB