Fusion med Cardeon

Tectona är under fusion med Cardeon. För mer information om Cardeon vänligen se cardeon.se.

Information om fusionsplanen samt utköp.
Fusionsdokument
Fusionsplan Tectona – Cardeon
Brev till aktieägare – inför bolagsstämma
Schematisk bild över fusion och utköp