Investera i fastigheter

Tectona Capital investerar i den snabbväxande fastighetsmarknaden i Panama City. Vår affärsmodell är att förvärva större lägenhetsobjekt som byggs om till mindre uthyrningslägenheter. Genom delning av lägenheterna erhåller vi ett väsentligt högre hyresnetto. Se våra fastighetsobjekt på www.tectonarentals.com

Prisnivå

Enligt Encuentra 24 (liknande hemnet.se) är den generella prisnivån i Panama City ca 2235 usd per m2. Tectona har i snitt betalat ca 1390 usd per m2 inklusive ombyggnationer. Tectona har inte skrivit upp värdet av dessa objekt i bokföringen.

På tectonarentals.com finns ytterligare information om samtliga hyresobjekt. Genomsnittligt anskaffningsvärde per kvadratmeter inklusive ombyggnad är ca 1 390 dollar. Nuvarande hyresintäkt per kvadratmeter och år är ca 140 USD.  Bolaget hade 1 870 kvadratmeter i ägo per den 31/12 2017.

Tectona Rentals

Mer information och samtliga objekt i Panama finns på Tectona Rentals.