Aktieägare

Ägarstruktur i Tectona Capital per 7 feb 2018

 

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel röster Andel kapital
Johan Skålén direkt och indirekt via sitt helägda bolag Kaptenen Management AB 1 216 509  2 656 933 50,8% 27,6%
Nicklas Jörgensen 228 000 966 577 11,1% 8,5%
Klas Högberg via bolaget Kakev AB   1 265 428 4,3% 9%
Bengt Thorn direkt och indirekt via närstående 176 220 639 776 8,3% 5,8%
Jason Tummings direkt och via sitt helägda bolag Pickaback AB 60 000 391 199 2,6% 3,2%
Övriga aktieägare 0 6 434 203 22% 45,8%
Summa 1 680 729 12 345 116 100% 100%