Bolagsstämmor

Årsstämma 2019
Årsstämman ägde rum torsdagen den 11 april klockan 1315 i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.
Kommunike från årsstämman
Kallelse till årsstämma