Kalendarium

2022
28 februari kl 1300 Bokslutskommuniké för 2021
1 juni kl 1300 Årsstämma
30 augusti kl 1300 Halvårsrapport för jan – juni 2022

2021
26 februari kl 1300 Bokslutskommuniké
30 augusti Kl 1300 Halvårsrapport