Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2022 28 februari 2023
Halvårsrapport jan-juli 2023 30 augusti 2023