Listningsemission

Syfte och bakgrund till emissionen I syfte att öka lönsamheten och effektiviteten behöver Bolaget kapital för att växa. I anledning därav genomför Tectona denna emission. Bolaget är idag vinstdrivande (2,5 MKR år 2016) och har hög soliditet (78 %) men styrelsen bedömer att lönsamheten kan förbättras ytterligare då Bolaget uppnår en högre balansomslutning. Bolaget har uppvisat en framgångsrik affärsmodell med högt driftnetto på en intressant marknad. Tectona har därmed lagt en stabil grund till ett fortsatt framgångsrikt fastighetsbolag.

Bolaget har idag 241 aktieägare och behöver öka detta antal för att uppfylla kraven för en notering på NGM Nordic MTF. Som aktieägare i Tectona får du del av tillväxten för fastigheter i en av världens snabbast växande ekonomier. 

Läs mer.
Information Memorandum (pdf)
Teaser (pdf)

Teckna aktier