Tectonas styrelse

Johan Skålén, VD och styrelseledamot

Johan Skålén är grundare av Tectona och har erfarenhet av internationella affärer och har förvärvat och förmedlat olika mark- fastigheter utomlands på sammanlagt över 1 500 hektar. Han har även grundat bolaget Black Earth East AB som driver och förvärvar jordbruk i Östeuropa. Johan Skålén är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Göteborg med analytisk inriktning samt sjöbefäl från Chalmers. Johan Skålén äger direkt och indirekt 3.873.442 aktier i Bolaget motsvarande ca 27,6 %.

 

Jason Tummings, styrelseordförande

Jason Tummings  är civilekonom med inriktning finansiella placeringar. Han har arbetat i både USA och Sverige med kapitalförvaltning och är nu delägare i flera verksamheter (däribland Tectona Capital AB) både som passiv och aktiv ägare. Jason Tummings arbetar aktivt med egna finansiella placeringar och investeringar. Jason Tummings äger direkt och indirekt 451.199 aktier i Bolaget motsvarande ca 3,2 %.

 

Bengt Thorn, styrelseledamot

Bengt Thorn är en framgångsrik företagsledare och har mångårig erfarenhet inom PR, marknadskommunikation och varumärkesfrågor för en rad uppdragsgivare som befinner sig både i B2B och B2C. Han är grundare och ägare till Thorn Reklambyrå i Helsingborg med 7 anställda. Bengt Thorn samt närstående äger privat och via bolag 815.996 aktier i Bolaget motsvarande ca 5.8 %.