Panama

Panamakanalen och det unika monetära systemet baserat på USD har lett Panama till att idag vara ett center för internationell handel, bankverksamhet och sjöfart. Investeringsrisken i Panama är bland de lägsta i hela Syd- och Centralamerika, och med tanke på landets strategiska läge förväntas ett större antal svenska företag etablera sig i landet.
 

Ett land med stark tillväxt
Panama är ett land med en väldigt stark tillväxt det senaste decenniet. Ekonomi har varit en av de snabbast växande i hela Latinamerika. Landet har haft en årlig ökning med mer än 8 % i snitt. Under finanskrisen klarade Panama sig lindrigt undan med en ekonomisk tillväxt på ca 3 % under 2009 som bottennotering. Efter det vände ekonomin snabbt uppåt igen med nyinvesteringar i kanalzonen samt diverse infrastrukturprojekt som bidragande orsaker. Även BNP per capita är högre än genomsnittet för regionen och har mer än fördubblats på ett årtionde.

Den starka tillväxten gör även Panama intressant för andra latinamerikaner att flytta till. Tectona bedömer att en ökad invandring till landet bland annat kommer att leda till ökade fastighetspriser.

Panamas tjänsteekonomin spelar också en viktig roll i landets tillväxt. Tjänstesektorn är mycket stor och turism, banker och jordbruk är stora inkomstkällor för landet.

Panamakanalen – världens mest strategiska genväg
Panamakanalen är en av världens absolut viktigaste handelsleder och tillhör ingenjörskonstens stora mästerverk. Kanalen som fyllde hundra år under sommaren 2014, håller nu på att byggas ut. Projektet är ett av världens största och beräknas bli klart under 2015. Expansionen gör att trafikerande fartyg kan bära upp till 6 500 FEU-containrar (forty-foot equivalent unit, dvs de containrar vi är vana vid enligt ISO-standard). Det är mer än en fördubbling av godsflödet. Förändringen förväntas påverka villkoren för vattentransporter, framför allt från Asien till USA. Bolag som trafikerar sträckan väntas kunna kapa kostnaderna med så mycket som 30 procent. En stor del av handeln mellan Asien och USA:s östkust kommer också att dirigeras om från de kaliforniska hamnarna till Panama.

Ett attraktivt och tillgängligt resmål
Panama har mycket liten industri och nästan 80 procent av landets BNP skapas i form av tjänster. Landets unika situation och orörda natur gör Panama till ett attraktivt turistmål. Och turismen är i stark tillväxt.

Enligt ministeriet för turism, var ökningen av turister 43 % mellan 2006 och 2010. Mellan 2010 och 2012 ökade turismen i antal besökare, från 1,7 miljoner till omkring 2,1 miljoner. Det är en naturlig ökning då Panama idag ses som det nya Singapore. Det exotiska landet ligger helt enkelt i världens centrum, precis vid ekvatorn. Det är ett land som bokstavligen öppnat sig genom ett av vår tids stora ingenjörsunderverk för att låta världshaven mötas. Panama är ett unikt land med badmöjligheter i två oceaner, och det är ett land där människor och kulturer blandas. Ett modernt land på ett fantastiskt och unikt geografiskt läge.