Styrelse och revisor

Styrelse och Revisor

 

 

Johan Skålén, VD och styrelseledamot
(ledamot sedan 2006)

Johan är grundare av Tectona och har erfarenhet av internationella affärer och har förvärvat och förmedlat olika markfastigheter utomlands på sammanlagt över 1 500 hektar. Johan grundade även Black Earth East AB som driver och förvärvar jordbruk i Östeuropa. Johan är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Göteborg med analytisk inriktning samt sjöbefäl från Chalmers. Johan äger direkt och indirekt 3 873 442 stycken aktier i Bolaget motsvarande ca 27,6 %.

 

Jason Tummings, styrelseordförande
(ledamot sedan 2013)

Civilekonom med inriktning på finansiella placeringar. Har jobbat i både USA och Sverige med kapitalförvaltning och är nu delägare i flera verksamheter (däribland Tectona Capital AB) både som passiv och aktiv ägare. Jason arbetar aktivt med egna finansiella placeringar och investeringar. Jason äger direkt och indirekt 360 000 stycken aktier i Bolaget motsvarande ca 2,6 %.

 

 

Bengt Thorn, Styrelseledamot
(ledamot sedan 2014)

Bengt är en framgångsrik företagsledare och har mångårig erfarenhet inom PR, marknadskommunikation och varumärkesfrågor för en rad uppdragsgivare som befinner sig både i B2B och B2C. Bengt är grundare och ägare till Thorn Reklambyrå i Helsingborg med 7 anställda. Bengt äger via bolag 547 500 stycken aktier i Bolaget motsvarande ca 3,9 %.

 

 

Mikael Wickbom  Styrelseledamot
(ledamot sedan 2019)

Mikael har mångårig erfarenhet av finansbranschen med fokus på kapitalförvaltning. Han har arbetat lång tid för Skandia med portfölj-konstruktion och råd till rådgivare och sedan som VD för ODIN Fonders Sverigeverksamhet. Mikael jobbar för närvarande som försäljningsansvarig för Catella Fonder. Han har en ekonomutbildning från Stockholms Universitet. Han har ett flertal investeringar i både noterade och onoterade företag.

 

Revisor

Bolagets revisor är sedan 20 juni 2014 Allegretto revision med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Med adress

Ringvägen 100

Box 28 120

100 64 Stockholm