Vad är Tectona

Tectona är ett svenskt aktiebolag som sedan 2006 har verkat i en av världens snabbast växande ekonomi, Panama. Sedan 2013 har Bolaget fokuserat på fastighets-investeringar i Panama City. Bolaget har sedan 2013 investerat ca 2,6 MUSD i ett trettiotal olika uthyrnings- objekt på bostadsmarknaden i Panama City. Befintliga brutto hyresintäkter ger ca 11,5 % av investerat kapital. Värdeuppgången av fastigheter har under den senaste 10 årsperioden varit ungefär 7 % per år. Bolaget har idag 241 aktieägare och avser att lista aktierna på NGM innan årsskiftet 2017/ 2018. För 2016 gjorde Tectona 2,5 MKR i vinst. Värdeutveck-lingen är kopplad till hur fastighetspriserna utvecklas samt vilken hyresnivå vi lyckas erhålla. Värdeutvecklingen är även korrelerad med USA dollarn eftersom tillgångarna är i US dollar.

Företagsstruktur

Tectonas affärsmodell

Bolagets affärsidé är att investera i och ta del av den snabbväxande ekonomin i Panama. I Panama finns ett mycket stort behov av mindre lägenheter i Centrum. För att maximera lönsamheten har Tectona valt att fokusera på att bygga om lägenheter och fastigheter i Panama City till mindre enheter i syfte att öka hyresnettot.

Tectonas tidslinje